PN-ISO 684:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Analiza mydeł -- Oznaczanie całkowitej zawartości wolnych alkaliów

Zakres

Opisano metodę oznaczania całkowitej zawartości wolnych alkaliów w mydłach handlowych, z wyjątkiem produktów złożonych. Metody nie stosuje się, jeżeli mydło zawiera dodatki, które wydzielają się w warunkach analizy w obecności kwasu siarkowego (alkaliczne krzemiany itp.). Metody nie stosuje się także, jeżeli barwa mydła przeszkadza w ustaleniu zmiany barwy fenoloftaleiny w punkcie końcowym miareczkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 684:2000 - wersja polska
Tytuł Analiza mydeł -- Oznaczanie całkowitej zawartości wolnych alkaliów
Data publikacji 11-08-2000
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 335, Detergentów
Wprowadza ISO 684:1974 [IDT]
ICS 71.100.40