PN-EN 60601-1-3:2011 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-3: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Ochrona przed promieniowaniem zestawów rentgenowskich diagnostycznych

Zakres

Dotyczy bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych. Stosuje się do zestawów rentgenowskich i podzespołów takich urządzeń, gdzie wykorzystuje się obrazy radiograficzne pacjentów do diagnozowania, planowania lub przeprowadzania procedur medycznych. Ogólne wymagania dotyczące ochrony przed promieniowaniem X w zestawach rentgenowskich ustalono tak, aby napromienienie pacjenta, operatora, personelu i ludności mogło być utrzymywane na tak niskim poziomie jak jest to rozsądnie osiągalne nie zagrażając korzyściom wynikającym z procedury radiologicznej. Określono wymagania dotyczące działań jakie powinny być podjęte przez wytwórcę podczas projektowania i konstruowania zestawu rentgenowskiego do diagnostyki medycznej oraz jego podzespołów

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60601-1-3:2011/AC:2014-07P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-3:2011 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-3: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Ochrona przed promieniowaniem zestawów rentgenowskich diagnostycznych
Data publikacji 10-05-2011
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-3:2008 [IDT], EN 60601-1-3:2008/corrigendum Mar. 2010 [IDT], IEC 60601-1-3:2008 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-1-3:2008/AC:2010 - wersja angielska, PN-EN 60601-1-3:2008 - wersja angielska
ICS 11.040.50, 13.280
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-1-3:2011/A1:2013-09E, PN-EN 60601-1-3:2011/AC:2014-07P, PN-EN 60601-1-3:2011/A11:2017-02E, PN-EN 60601-1-3:2011/A11:2017-02P, PN-EN 60601-1-3:2011/A1:2013-09P, PN-EN 60601-1-3:2011/A2:2021-10E