PN-EN 60601-1-3:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-1-3:2011 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-3: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskich zestawów diagnostycznych

Zakres

Ustalono ogólne wymagania ochrony przed promieniowaniem X w rentgenowskich zestawach diagnostycznych w celu utrzymania napromienienia ciała pacjenta, operatora, personelu i osób postronnych na rozsądnie niskim, możliwym do osiągnięcia, poziomie, bez narażania się na niebezpieczeństwo korzystając z procedury radiologicznej. Stosuje się do rentgenowskich zestawów diagnostycznych i do podzespołów jako wyposażenia gdzie obrazy radiologiczne pacjenta są używane w celu diagnostyki, planowania czy wprowadzania procedur medycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60601-1-3:2008/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-3:2008 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-3: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskich zestawów diagnostycznych
Data publikacji 11-08-2008
Data wycofania 10-05-2011
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-3:2008 [IDT], IEC 60601-1-3:2008 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-1-3:2004 - wersja polska
ICS 11.040.50, 13.280
Zastąpiona przez PN-EN 60601-1-3:2011 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-1-3:2008/AC:2010E