PN-EN 60601-2-8:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego terapeutycznych urządzeń rentgenowskich działających w zakresie od 10 kV do 1 MV

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO terapeutycznych ZESTAWÓW RENTGENOWSKICH z NOMINALNYMI NAPIĘCIAMI LAMPY RENTGENOWSKIEJ w zakresie od 10 kV do 1 MV przyłączonych do prądu przemiennego SIECI ZASILAJĄCEJ, zwanych dalej URZĄDZENIAMI ME.
UWAGA Niniejsza norma obejmuje TELETERAPIĘ i BRACHYTERAPIĘ.
Jeżeli rozdział lub podrozdział jest w szczególności przeznaczony do zastosowania jedynie do URZĄDZEŃ ME albo SYSTEMÓW ME, tytuł lub zawartość rozdziału lub podrozdziału będą o tym mówiły. W innym przypadku, rozdział i podrozdział mają zastosowanie zarówno do URZĄDZEŃ ME jak i SYSTEMÓW ME.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-8:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego terapeutycznych urządzeń rentgenowskich działających w zakresie od 10 kV do 1 MV
Data publikacji 26-08-2015
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-8:2015 [IDT], IEC 60601-2-8:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-8:2002 - wersja angielska
ICS 11.040.50
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-2-8:2015-08/A1:2016-02E