PN-EN 60601-2-7:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-2-54:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-7: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zasilaczy rentgenowskich do generatorów rentgenowskich diagnostycznych

Zakres

Ma zastosowanie do zasilaczy rentgenowskich w medycznych generatorach rentgenowskich diagnostycznych i do ich podzespołów włącznie z: - zasilaczami rentgenowskimi, które są wbudowane do promienników rentgenowskich, - zasilaczami rentgenowskimi symulatorów radioterapeutycznych. Przedmiotem niniejszej normy jest ustalenie szczegółowych wymagań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i określenie metod badań dotyczących wykazania zgodności z tymi wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-7:2002 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-7: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zasilaczy rentgenowskich do generatorów rentgenowskich diagnostycznych
Data publikacji 18-10-2002
Data wycofania 28-12-2009
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-7:1998 [IDT], IEC 60601-2-7:1998 [IDT]
ICS 11.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 60601-2-54:2009 - wersja angielska