PN-EN 60601-2-43:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zestawów rentgenowskich stosowanych w procedurach interwencyjnych

Zakres

Ustalono szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przy projektowaniu i wytwarzaniu zestawów rentgenowskich dla procedur interwencyjnych pod nadzorem radioskopowym. Określono informacje, które należy dostarczać z takim zestawem do wykorzystania przez operatora i organizację odpowiedzialną w zarządzaniu ryzykiem wywołanym promieniowaniem wynikającym z tych procedur, które mogą wpływać na pacjentów i /lub personel. Nie ma zastosowania do urządzeń przeznaczonych do radioterapii, tomografii komputerowej, sprzętu pomocniczego przeznaczonego do wprowadzenia do wnętrza pacjenta, mammograficznych urządzeń rentgenowskich oraz dentystycznych urządzeń rentgenowskich

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60601-2-43:2010/AC:2014-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-43:2010 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zestawów rentgenowskich stosowanych w procedurach interwencyjnych
Data publikacji 13-07-2010
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-43:2010 [IDT], IEC 60601-2-43:2010 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 60601-2-43:2002 - wersja angielska, PN-EN 60601-2-54:2009 - wersja angielska
ICS 11.040.50
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-2-43:2010/AC:2014-11E, PN-EN 60601-2-43:2010/A1:2018-07E, PN-EN 60601-2-43:2010/A2:2020-09E