PN-EN ISO 14254:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14254:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie kwasowości wymiennej w ekstraktach uzyskanych z zastosowaniem roztworu chlorku baru

Zakres

Podano metody oznaczania kwasowości wymiennej, kwasowości powodowanej obecnością wolnych jonów H+ oraz glinu wymiennego w ekstraktach gleby uzyskanych z zastosowaniem roztworu chlorku baru, zgodnie z ISO 11260. Kwasowość wymienną oznacza się poprzez miareczkowanie ekstraktu gleby roztworem wodorotlenku sodu. Kwasowość powodowaną obecnością wolnych jonów H+ oznacza się podczas miareczkowania ekstraktu gleby roztworem wodorotlenku sodu po skompleksowaniu jonów glinu roztworem fluorku sodu. Glin wymienny oznacza się spektrometrycznie, stosując płomieniowy spektrometr absorpcji atomowej (FAAS) lub spektrometr ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14254:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie kwasowości wymiennej w ekstraktach uzyskanych z zastosowaniem roztworu chlorku baru
Data publikacji 20-12-2011
Data wycofania 28-08-2018
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 14254:2011 [IDT], ISO 14254:2001 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 14254:2004 - wersja polska
ICS 13.080.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14254:2018-08 - wersja angielska