PN-EN 1453-1:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu

Zakres

Niniejsza część EN 1453-1 podaje wymagania dla rur i systemów przewodów z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chloreku winylu) (PVC-U) przeznaczonych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków ( obszar stosowania „B”).
Niniejszą część EN 1453 stosuje się również dla rur i systemów przewodów z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chloreku winylu) (PVC-U) przeznaczonych do następujących celów:
- wentylacji części układu rurociągów stosowanych do odprowadzania ścieków
- układu rurociągów wody deszczowej wewnątrz budynku.
Podano również parametry badań dla metod badań powołanych w niniejszej normie.
Niniejsza norma określa zakres wymiarów nominalnych i zaleceń dotyczących barw.
Do zastosowań zewnętrznych ponad poziomem gruntu producent i użytkownik powinni uzgodnić dodatkowe wymagania zależne od klimatu

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1453-1:2017-02/AC:2017-08E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1453-1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu
Data publikacji 13-02-2017
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1453-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1453-1:2002 - wersja polska, PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 - wersja polska
ICS 23.040.01, 23.040.20, 91.140.80
Elementy dodatkowe PN-EN 1453-1:2017-02/AC:2017-08E