PN-EN 16447:2014-11 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Zawory klapowe izolujące wybuch

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono podstawowe wymagania odnośnie do zaworów klapowych stosowanych do izolowania wybuchu pyłu. Zawory klapowe izolujące wybuch są systemami ochronnymi, zabezpieczającymi przed rozprzestrzenianiem się wybuchu pyłu w rurach lub przewodach połączeniowych do innych części urządzeń lub instalacji.
Zawór klapowy izolujący wybuch może zatrzymać rozprzestrzenianie się wybuchu pyłu jedynie w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu procesowego. Nie powstrzymuje wybuchów w kierunku zgodnym z normalnym kierunkiem przepływu procesowego. W niniejszej Normie Europejskiej określono metody oceny skuteczności działania zaworów klapowych izolujących wybuch.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie jedynie do zaworów klapowych izolujących wybuch, które są przeznaczone do zapobiegania rozprzestrzeniania się wybuchu ze zbiornika do innych części instalacji poprzez rury i przewody połączeniowe. Niniejsza norma obejmuje izolowanie zbiorników, które są zabezpieczone przez odciążenie wybuchu (włączając odciążenie bezpłomieniowe), tłumienie wybuchu oraz konstrukcję odporną na wybuch.
UWAGA 1 Niniejsza norma ma zastosowanie jedynie do sytuacji, gdy wybuch rozpoczyna się w zbiorniku, a nie w rurach lub przewodach.
Zawory klapowe izolujące wybuch nie są zaprojektowane do zapobiegania przeniesienia ognia lub płonącego pyłu przenoszonego przez normalny przepływ procesowy.
UWAGA 2 Niezbędne jest wzięcie tego pod uwagę w ocenie ryzyka.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wybuchów pyłu.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do wybuchów następujących substancji lub mieszanin zawierających którąś z tych substancji:
a) gazy, pary lub mieszaniny hybrydowe;
b) substancje niestabilne chemicznie;
c) materiały wybuchowe;
d) substancje pirotechniczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16447:2014-11 - wersja polska
Tytuł Zawory klapowe izolujące wybuch
Data publikacji 06-09-2016
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 16447:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
ICS 13.230, 23.060.50