PKN-ISO/TS 16922:2012 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Gaz ziemny -- Wytyczne nawaniania gazów

Zakres

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano wytyczne dla metod nawaniania i nawaniaczy stosowanych do gazów ziemnych. W niniejszej Specyfikacji Technicznej określono również ogólne wymagania dla nawaniaczy, właściwości fizyczne i chemiczne powszechnie stosowanych nawaniaczy zawierających siarkę, zasady określania intensywności zapachu, metod nawaniania (włącznie z zasadami używania i przechowywania nawaniaczy) oraz metody kontroli nawaniania w gazach ziemnych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/TS 16922:2012 - wersja polska
Tytuł Gaz ziemny -- Wytyczne nawaniania gazów
Data publikacji 29-06-2012
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza ISO/TS 16922:2002 [IDT]
ICS 75.060