PN-C-04570-04:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 8288:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej -- Oznaczanie cynku, miedzi, ołowiu, kadmu, niklu, kobaltu, żelaza i manganu w wodzie z zastosowaniem wstępnego zagęszczenia metodą chelatowania i ekstrakcji

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania cynku, miedzi, ołowiu, kadmu, niklu, kobaltu, żelaza i manganu w wodzie, przy badaniu próbek zawierających miedź, cynk, kadm i żelazo w stężeniach 0,001÷0,05 mg/l oraz kobalt, nikiel, ołów i mangan w stężeniach 0,005÷0,20 mg/l. Metoda umożliwia oznaczanie metali ogólnych i rozpuszczonych. Nie należy jej stosować, w przypadku gdy zawartość jednego lub kilku z oznaczanych metali jest większa niż 5 mg/l.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04570-04:1992 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej -- Oznaczanie cynku, miedzi, ołowiu, kadmu, niklu, kobaltu, żelaza i manganu w wodzie z zastosowaniem wstępnego zagęszczenia metodą chelatowania i ekstrakcji
Data publikacji 09-03-1992
Data wycofania 29-03-2002
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-C-04570-04:1982 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-ISO 8288:2002 - wersja polska