PN-EN ISO 11930:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11930:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych

Zakres

Niniejszy test jest przeznaczony przede wszystkim dla produktów kosmetycznych rozpuszczalnych w wodzie lub mieszających się z wodą i może wymagać dostosowania na przykład do badania produktów, w których woda jest fazą wewnętrzną. Badanie opisane w niniejszej normie dla każdego testowanego mikroorganizmu polega na umieszczeniu masy produktu w kontakcie z kalibrowanym inokulum i następnie śledzeniu zmian liczby mikroorganizmów w ustalonych odstępach określonego czasu i w ustalonej temperaturze

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 11930:2012/Ap1:2017-05E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11930:2012 - wersja angielska
Tytuł Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych
Data publikacji 24-05-2012
Data wycofania 07-03-2019
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 334, Produktów Kosmetycznych
Wprowadza EN ISO 11930:2012 [IDT], ISO 11930:2012 [IDT]
ICS 07.100.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11930:2019-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 11930:2012/Ap1:2017-05E