PN-EN ISO 11930:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Ocena skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedurę interpretacji danych, uzyskanych na podstawie badania skuteczności konserwacji lub oceny ryzyka mikrobiologicznego, lub obydwu tych metod, podczas oceny całkowitej ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego.

Obejmuje on:
— badanie skuteczności konserwacji;
— procedurę oceny całkowitej ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego, który nie jest uważany za produkt o niskim ryzyku, opartą na ocenie ryzyka opisanej w ISO 29621.

Badanie skuteczności konserwacji jest metodą odniesienia, którą należy stosować do oceny konserwacji preparatu kosmetycznego. Ma ona zastosowanie do produktów kosmetycznych udostępnionych na rynku. Badanie to nie ma zastosowania dla tych produktów kosmetycznych, dla których ryzyko mikrobiologiczne zostało wyznaczone jako niskie zgodnie z Załącznikiem A oraz ISO 29621.
Badanie to przeznaczone jest głównie do badania produktów kosmetycznych, które rozpuszczają się w wodzie lub mieszają się z wodą, i może być modyfikowane przy stosowaniu do badania produktów, w których woda jest fazą rozproszoną (nieciągłą).

UWAGA Badanie to może stanowić wytyczne do opracowywania metody wewnętrznej stosowanej na etapie tworzenia produktów kosmetycznych. W takim przypadku badanie można modyfikować i/lub rozszerzać, tak aby na przykład uwzględnić wcześniejsze dane oraz inne zmienne (szczepy drobnoustrojów, podłoża, czas ekspozycji w warunkach inkubacji itd.). Kryteria zgodności mogą być dostosowywane do konkretnych wymagań. Na etapie tworzenia produktów kosmetycznych, tam gdzie jest to zasadne, jest możliwe stosowanie innych metod wyznaczania skuteczności konserwacji preparatów.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11930:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Ocena skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego
Data publikacji 07-03-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 334, Produktów Kosmetycznych
Wprowadza EN ISO 11930:2019 [IDT], ISO 11930:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11930:2012/Ap1:2017-05 - wersja angielska, PN-EN ISO 11930:2012 - wersja angielska, PN-EN ISO 11930:2012 - wersja polska
ICS 07.100.40