PN-EN ISO 21150:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Escherichia coli

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa podaje ogólne wytyczne dotyczące wykrywania i identyfikacji określonych mikroorganizmów Escherichia coli w produktach kosmetycznych. Metody badań określone w niniejszej normie mogą różnić się w poszczególnych krajach zgodnie z praktykami krajowymi lub regulacjami.

W celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa konsumentów, wskazane jest, aby przeprowadzić odpowiednią analizę ryzyka mikrobiologicznego, tak aby określić rodzaje produktów kosmetycznych, do których niniejsza międzynarodowa norma ma zastosowanie.
Produkty uznane za produkty niskiego ryzyka mikrobiologicznego (patrz ISO 29621) to te o niskiej aktywności wody, produkty wodnoalkoholowe, o skrajnych wartościach pH, itp.

Metoda opisana w tej międzynarodowej normie jest oparta na wykrywaniu obecności Escherichia coli w nieselektywnym płynnym środowisku (wzbogacony roztwór), a następnie wyizolowaniu na selektywnej pożywce agarowej.
Inne metody mogą być odpowiednie w zależności od wymaganego poziomu wykrywalności.

UWAGA Do wykrywania Escherichia coli, hodowle można przeprowadzić na nieselektywnej pożywce hodowlanej, a następnie zidentyfikować odpowiednimi etapami (na przykład za pomocą zestawów do identyfikacji).

Ze względu na dużą różnorodność produktów kosmetycznych, w tym zakresie stosowania, metoda ta nie może mieć zastosowania szczególe do niektórych produktów (np. niektóre produkty mieszające się z wodą), tym przypadku właściwe mogą być inne standardy międzynarodowe (np. ISO 18415). Inne metody (np. zautomatyzowane) mogą być zastąpione przez przedstawiony tu test pod warunkiem, że wykazano ich równoważność lub w inny sposób wykazano że metoda jest odpowiednia.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21150:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Escherichia coli
Data publikacji 18-01-2016
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 334, Produktów Kosmetycznych
Wprowadza EN ISO 21150:2015 [IDT], ISO 21150:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 21150:2010 - wersja polska
ICS 71.100.70, 07.100.40