PN-EN ISO 16212:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Oznaczanie liczby drożdży i pleśni

Zakres

Ten dokument podaje ogólne wytyczne dla oznaczania liczby drożdży i pleśni obecnych w kosmetykach, poprzez liczenie kolonii na selektywnym agarowym podłożu po inkubacji w warunkach tlenowych.
W celu zapewnienia konsumentom jakości i bezpieczeństwa produktu, wskazane jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy ryzyka mikrobiologicznego prowadzącej do określenia typów produktów kosmetycznych, w stosunku do których niniejsza norma ma zastosowanie. Uważa się, że produkty o niskim ryzyku mikrobiologicznym (patrz ISO 29621) obejmują te o niskiej aktywności wody lub skrajnych wartościach pH, produkty wodno-alkoholowe, itp.
Ze względu na dużą różnorodność produktów kosmetycznych w obszarze zastosowań niniejszej normy, opisana tu metoda może nie być dostosowana w każdym szczególe do niektórych produktów (np. niektóre produkty niemieszające się z wodą). Inne metody (np. zautomatyzowane) mogą być stosowane do badań przedstawionych tutaj, pod warunkiem, że wykazano ich równoważność lub w inny sposób wykazano, że metoda jest odpowiednia.
Zliczone drożdże można zidentyfikować przy użyciu odpowiednich testów identyfikacji, np. testów opisanych w normach wymienionych w bibliografii. Zliczone pleśnie mogą zostać zidentyfikowane za pomocą innych odpowiednich metod, jeśli jest to konieczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16212:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Oznaczanie liczby drożdży i pleśni
Data publikacji 10-08-2017
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 334, Produktów Kosmetycznych
Wprowadza EN ISO 16212:2017 [IDT], ISO 16212:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16212:2011 - wersja angielska
ICS 07.100.40