PN-EN 17213:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Okucia i drzwi -- Deklaracja Środowiskowa Wyrobu -- Zasady kategoryzacji wyrobu dla okien i drzwi

Zakres

W niniejszym dokumencie podano zasady kategoryzacji wyrobu (PCR) dotyczące deklaracji środowiskowych III typu dla okien i drzwi określonych w EN 14351-1 i EN 14351-2. Okna i drzwi z właściwościami dotyczącymi odporności ogniowej i/lub dymoszczelności wg EN 16034 są również objęte niniejszą normą.
UWAGA 1 Okna z wbudowanymi żaluzjami/okiennicami i/lub skrzynkami żaluzji i/lub zasłonami również znajdują się w zakresie tych PCR. W odniesieniu do wszelkich przyłączonych urządzeń elektrycznych (np. silników, czujników) – patrz 6.3.4.2.
Niniejszy dokument uzupełnia podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych określone w Normie Europejskiej EN 15804:2012+A1:2013. Niniejszy dokument powinien być stosowany w połączeniu z normą EN 15804:2012+A1:2013, a nie ją zastępować.
UWAGA 2 Niniejszy dokument nie obejmuje socjalnych i ekonomicznych właściwości użytkowych na poziomie wyrobu. Podstawowe PCR:
— określają parametry do deklarowania i sposób w jaki są zestawiane i raportowane;
— opisują, które fazy cyklu życia wyrobu rozpatruje się w EPD i które procesy należy uwzględnić w fazach cyklu życia;
— określają zasady opracowywania scenariuszy;
— zawierają zasady obliczania analizy zbioru cyklu życia (LCI) i oceny oddziaływania w cyklu życia (LCIA) leżących u podstaw EPD, łącznie ze specyfikacją jakości danych do stosowania;
— zawierają zasady raportowania wstępnie określonych informacji dotyczących środowiska i zdrowia, które nie są objęte – odpowiednio – oceną cyklu życia (LCA) wyrobu, procesu budowlanego lub usługi budowlanej;
— określają warunki na podstawie których można porównywać wyroby budowlane w oparciu o informacje zapewnione przez EPD.
W odniesieniu do EPD dotyczących usług budowlanych stosuje się te same zasady i wymagania, jak dla EPD dotyczących wyrobów budowlanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17213:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Okucia i drzwi -- Deklaracja Środowiskowa Wyrobu -- Zasady kategoryzacji wyrobu dla okien i drzwi
Data publikacji 01-09-2020
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 17213:2020 [IDT]
ICS 91.010.99, 91.060.50