PN-EN 489-1:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Sieci ciepłownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie -- Część 1: Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i metody badań połączeń sąsiadujących rur prefabrykowanych i/lub połączeń i/lub zespołów zaworów układanych w gruncie do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 489-1:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie -- Część 1: Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1
Data publikacji 24-01-2020
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 489-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 489:2009 - wersja angielska
ICS 23.040.60, 23.040.07