PN-EN 13941-2:2019-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13941-2+A1:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Montaż

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące projektowania, obliczeń i montażu systemu fabrycznie wykonanych izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych stosowanych do sieci wody gorącej układanych w gruncie i przeznaczonych do pracy ciągłej z uzdatnioną gorącą wodą o zmiennych wartościach temperatury do 120°C oraz krótkotrwałej pracy w temperaturze szczytowej do 140°C przez maksymalnie 300 h/rok oraz maksymalnym ciśnieniu wewnętrznym 2,5 MPa.
Systemy rur giętkich zgodne z wymaganiami grupy norm EN 15632 nie są objęte zakresem niniejszej normy.
Norma EN 13941, Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie składa się z dwóch części:
a) EN 13941-1: Projektowanie;
b) EN 13941-2: Montaż.
Wymagania z tej części, EN 13941-2, tworzą całość z wymaganiami podanymi w EN 13941-1.
Zasady z niniejszej normy mogą mieć zastosowanie do systemów izolowanych termicznie zespołów rur przy ciśnieniu wyższym niż 2,5 MPa, pod warunkiem, zwrócenia szczególnej uwagi na wpływ wyższego ciśnienia.
Przyłączone do tej samej sieci, nie zasypane odcinki rurociągów (np. rury w kanałach, w komorach zaworowych, przepusty pod drogami, rurociągi napowietrzne itp.) mogą być projektowane i montowane zgodnie z niniejszą normą.
W niniejszej normie zakłada się, że stosowana jest woda uzdatniona, po demineralizacji, zmiękczona, odpowietrzona, za pomocą dodawania środków chemicznych lub przygotowana w inny sposób tak, aby skutecznie zapobiec korozji wewnętrznej i odkładaniu się osadów w rurociągach.
UWAGA W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat jakości wody stosowanej w rurociągach ciepłowniczych patrz Bibliografia, pozycja [8].
Niniejsza norma nie ma zastosowania do elementów takich jak:
a) pompy;
b) wymienniki ciepła;
c) kotły, zbiorniki;
d) systemy i instalacje wewnętrzne.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13941-2:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Montaż
Data publikacji 04-06-2019
Data wycofania 25-05-2022
Liczba stron 97
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 13941-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13941+A1:2010 - wersja angielska
ICS 23.040.07
Zastąpiona przez PN-EN 13941-2+A1:2022-05 - wersja angielska