PN-EN 14419:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych i podwóinych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Systemy nadzoru

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań systemów nadzoru, izolowanych cieplnie zespołów armatury do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1 i EN 13941-2.

W niniejszym dokumencie określono wymagania w odniesieniu do wykonania elementów pomiarowych dla fabrycznej produkcji zespołów rurowych, zespołów kształtek i armatury z elementami pomiarowymi, jak również montażu elementów pomiarowych na budowie.

Wszystkie wymagania i zalecenia opisane w niniejszym dokumencie oparte są na doświadczeniach pozyskanych z istniejących systemów nadzoru i zasad ich funkcjonowania.

Podane szczegółowe wymagania dotyczą wyłącznie systemów nadzoru wykorzystujących przewody elektryczne stanowiące integralną część rur, armatury, kształtek i złączy.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14419:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych i podwóinych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Systemy nadzoru
Data publikacji 24-01-2020
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 14419:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14419:2009 - wersja angielska, PN-EN 14419:2009 - wersja niemiecka
ICS 93.025, 23.040.07