PN-EN 14419:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14419:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych

Zakres

Określono podstawowe wymagania funkcjonowania systemu kontroli sieci ciepłowniczych, wyszczególniono wymagania dotyczące pomiaru pojedynczych elementów i instalacji preizolowanych rur zespolonych, armatury oraz pomiaru wymienionych elementów jako połączonej całości. Podano wymagania dotyczące produkcji mierzonych elementów, produkcji elementów preizolowanych rur zespolonych z mierzonymi elementami oraz mierzonych elementów połączonych w całość. Podstawą tych wymagań i zaleceń są doświadczenia uzyskane w wyniku badań istniejących systemów kontroli i ich głównych funkcjach. Określone wymagania podano tylko w odniesieniu do przewodów elektrycznych systemu kontroli połączonych integralnie z częściami rur, zaworami, armaturą i łączeniami mufowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14419:2009 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych
Data publikacji 06-04-2009
Data wycofania 24-01-2020
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 14419:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14419:2004 - wersja angielska
ICS 93.025, 23.040.07
Zastąpiona przez PN-EN 14419:2020-01 - wersja angielska