PN-EN 489:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 489-1:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu

Zakres

Określono wymagania dotyczące zespołów złączy odcinków rur preizolowanych oraz kształtek w sieciach ciepłowniczych wykonywanych w warunkach polowych. Wymagania obowiązują także trójniki, łuki, zwężki, zaślepki itp., wykonywane w warunkach polowych. Norma dotyczy łączenia przez spawanie przewodowych rur stalowych, łączenia końców płaszcza osłonowego oraz wykonywania izolacji cieplnej metodą wlewania komponentów sztywnej pianki poliuretanowej PUR lub w postaci prefabrykowanej sztywnej izolacji PUR. Określono metody badań typu w warunkach laboratoryjnych kompletnego zespołu złącza i sztywnej pianki PUR złącza. Wymagania niniejszej normy mogą być również stosowane do rury osłonowej spajanej/połączeń kształtek wykonywanych na budowie

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 489:2009 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu
Data publikacji 06-04-2009
Data wycofania 24-01-2020
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 489:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 489:2005 - wersja polska
ICS 93.025, 23.040.07
Zastąpiona przez PN-EN 489-1:2020-01 - wersja angielska