PN-EN 50131-6:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 6: Zasilacze

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, kryteria funkcjonalności i procedury badań zasilaczy (PS), które będą stosowane jako część Systemów Alarmowych Sygnalizacji Włamania i Napadu. PS może albo stanowić integralną część I&HAS albo być urządzeniem samodzielnym. Funkcje sterujące PS mogą być realizowane albo przez samo urządzenie PS, lub mogą być zapewniane przez inny element I&HAS np. CIE.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania, gdy wymagania dotyczące PS jako jednego z elementów I&HAS są zawarte w odpowiedniej normie wyrobu.Wymagania odnoszą się do każdego z czterech stopni zabezpieczenia określanego w Normie Europejskiej EN 50131-1, Alarm Systems – Intrusion and Hold-Up Systems – Part 1: System requirements.Podano również wymagania dotyczące czterech klas środowiskowych pokrywających zastosowania w lokalizacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
Norma obejmuje:
a) funkcje obowiązkowe, które będą zapewniane przez wszystkie PS; i
b) funkcje nieobowiązkowe, które mogą być zapewniane.
Niniejsza Norma Europejska nie zajmuje się wymaganiami związanymi ze zgodnością z ustaleniami Dyrektyw EC, takich jak Dyrektywa EMC, Dyrektywa Niskonapięciowa itp., poza tym, że określa warunki pracy urządzenia i ograniczony test funkcjonalności w badaniu podatności EMC wymaganym w EN 5013-4.
Mogą być zapewniane inne funkcje związane z I&HAS nie określone w tej normie. Takie funkcje nie mogą mieć wpływu na wymagania związane z funkcjami obowiązkowymi lub opcjonalnymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50131-6:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 6: Zasilacze
Data publikacji 11-12-2017
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 50131-6:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50131-6:2009 - wersja polska, PN-EN 50131-6:2009/A1:2015-01 - wersja angielska
ICS 13.310