PN-EN 50136-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące działania, niezawodności i cech zabezpieczenia systemów transmisji alarmu.
Określono wymagania dotyczące systemów transmisji alarmu zapewniających transmisję alarmu pomiędzy systemem alarmowym w chronionym obiekcie a urządzeniem powiadamiającym w alarmowym centrum odbiorczym.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się w systemach transmisji w odniesieniu do wszystkich rodzajów komunikatów alarmowych, takich jak komunikaty pożarowe, włamaniowe, kontroli dostępu, alarmu osobistego itd. Systemy alarmowe różnego rodzaju mogą oprócz komunikatów alarmowych wysyłać również inne komunikaty, tj. komunikaty o uszkodzeniu i komunikaty statusowe. Komunikaty te są rozpatrywane również jako komunikaty alarmowe w znaczeniu niniejszej normy. Termin alarm jest w całym niniejszym dokumencie stosowany w szerokim znaczeniu.
Dodatkowe wymagania dotyczące transmisji alarmu w szczególnych rodzajach systemów alarmowych określono w odpowiednich Normach Europejskich.

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50136-1:2012 - wersja polska
Tytuł Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu
Data publikacji 27-12-2016
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 50136-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50136-1-5:2009 - wersja angielska, PN-EN 50136-1-1:2007 - wersja polska, PN-EN 50136-1-2:2007 - wersja polska, PN-EN 50136-1-3:2007 - wersja polska, PN-EN 50136-1-4:2007 - wersja polska, PN-EN 50136-1-1:2007/A2:2009 - wersja polska
ICS 13.320