PN-EN 62676-4:2015-06 - wersja polska

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN
Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: Wytyczne stosowania

Zakres

W niniejszej części IEC 62676 określono zalecenia oraz wymagania dotyczące wyboru, planowania, instalowania, rozruchu eksploatacyjnego, obsługiwania i testowania systemów dozoru wizyjnego (VSS) zawierających urządzenie(-a) przechwytywania obrazu, połączenie(-a) i urządzenie(-a) obsługi obrazu, przeznaczonych do stosowania w zabezpieczeniach.
Celami niniejszej części IEC 62676 są:
a) sformułowanie ogólnych warunków wspierania klientów, instalatorów i użytkowników w ustalaniu ich wymagań,
b) wspieranie opracowujących specyfikacje materiałowe i użytkowników w określeniu odpowiedniego sprzętu wymaganego do danego zastosowania,
c) zapewnienie narzędzi obiektywnej oceny działania VSS.

* wymagane pola

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62676-4:2015-06 - wersja polska
Tytuł Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: Wytyczne stosowania
Data publikacji 05-02-2018
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 62676-4:2015 [IDT], IEC 62676-4:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50132-7:2013-04 - wersja angielska
ICS 13.320