PN-EN 448:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 448:2015-12 - wersja angielska, PN-EN 448:2015-12 - wersja niemiecka

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

Zakres

Określono wymagania i metody badań dla prefabrykowanych kształtek - izolowanych cieplnie zespołów rurowych, składających się z kształtki stalowej o średnicy od DN 20 do DN 1200, izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej i płaszcza osłonowego z polietylenu, przeznaczonych do budowy wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie, wykonywanych z prefabrykowanych zespołów rurowych zgodnych z EN 253:2003. Uwzględniono następujące kształtki: łuki, trójniki, zwężki i punkty stałe. Dotyczy wyłącznie izolowanych zespołów kształtek przeznaczonych do ciągłej eksploatacji, w różnych temperaturach gorącej wody, zgodnie z EN 253:2003, rozdział 1

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 448:2009 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
Data publikacji 06-04-2009
Data wycofania 21-12-2015
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 448:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 448:2005 - wersja polska
ICS 93.025, 23.040.07
Zastąpiona przez PN-EN 448:2015-12 - wersja angielska, PN-EN 448:2015-12 - wersja niemiecka