PN-EN 488:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 488+A1:2014-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu

Zakres

Określono wymagania i metody badań dla armatury z prefabrykowaną izolacją cieplną, tj. zespołu armatury składający się ze stalowej armatury, izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej i zewnętrznego płaszcza osłonowego z polietylenu, przeznaczonego do stosowania w wodnych sieciach ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie, wykonywanych z preizolowanych zespołów rurowych zgodnych z EN 253. Dotyczy tylko izolowanych zespołów armatury przeznaczonych do ciągłej pracy w temperaturze wody gorącej wg EN 253:2003, rozdział 1. Wytyczne dotyczące kontroli jakości podano w załączniku A niniejszej normy. Wytyczne dotyczące montażu armatury podano w załączniku B do niniejszej normy. W omówionych zespołach armatury zastosowano następujące typy armatury: kurki kulowe, zasuwy oraz przepustnice. Nie podano zasad obliczeniowych dla obciążeń i naprężeń w zespołach armatury

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 488:2011 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu
Data publikacji 28-06-2011
Data wycofania 10-03-2014
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 488:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 488:2005 - wersja polska
ICS 23.040.01, 23.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 488+A1:2014-03 - wersja angielska