PN-EN 488+A1:2014-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 488:2015-12 - wersja angielska, PN-EN 488:2015-12 - wersja niemiecka

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dla armatury z prefabrykowaną izolacją cieplną, tj. zespołu armatury składający się ze stalowej armatury, izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej i zewnętrznego płaszcza osłonowego z polietylenu, przeznaczonego do stosowania w wodnych sieciach ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie, wykonywanych z preizolowanych zespołów rurowych zgodnych z EN 253.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy tylko izolowanych zespołów armatury przeznaczonych do ciągłej pracy w temperaturze wody gorącej wg EN 253:2009, Rozdział 1 oraz zespołów armatury o maxymalnym ciśnieniu pracy 25 bar. Dla wyższych ciśnień zastosowanie mają dodatkowe wymagania.

Wytyczne dotyczące kontroli jakości podano w Załączniku A niniejszej Normy Europejskiej.

UWAGA W omówionych zespołach armatury zastosowano następujące typy armatury: kurki kulowe, zasuwy oraz przepustnice.

Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje zasad obliczeniowych dla obciążeń i naprężeń w zespołach armatury. Zależą one od konfiguracji systemu jaki jest zainstalowany. Zasady projektowania i instalacji podano w EN 13941:2009+A1:2010.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 488+A1:2014-03 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu
Data publikacji 10-03-2014
Data wycofania 21-12-2015
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 488:2011+A1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 488:2011 - wersja angielska
ICS 23.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 488:2015-12 - wersja angielska, PN-EN 488:2015-12 - wersja niemiecka