PN-ISO 22155:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22155:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie ilościowe lotnych węglowodorów aromatycznych, lotnych węglowodorów halogenowanych oraz wybranych eterów z zastosowaniem chromatografii gazowej -- Metoda statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej

Zakres

Podano sposób ilościowego oznaczania w glebie lotnych węglowodorów aromatycznych, węglowodorów halogenowanych oraz wybranych eterów alifatycznych, z zastosowaniem chromatografii gazowej, metodą statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej. Ma on zastosowanie do wszystkich gleb. Granica oznaczalności zależy od sposobu wykrywania i od stopnia czystości metanolu stosowanego do ekstrakcji próbki gleby

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 22155:2009 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie ilościowe lotnych węglowodorów aromatycznych, lotnych węglowodorów halogenowanych oraz wybranych eterów z zastosowaniem chromatografii gazowej -- Metoda statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej
Data publikacji 08-06-2009
Data wycofania 26-07-2013
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 22155:2005 [IDT]
ICS 13.080.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22155:2013-07 - wersja angielska