PN-EN 60839-11-31:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 194,30  PLN Z VAT: 238,99  PLN
Alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-31: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Podstawowy protokół międzyoperacyjności oparty na usługach Web

Zakres

Niniejsza część IEC 60839 określa procedury komunikacji między klientami sieci i urządzeniami. Niniejsza seria międzyoperacyjności umożliwia budowanie alarmowych i elektronicznych systemów zabezpieczeń z uwzględnieniem użytkowników i urządzeń od różnych producentów, stosując wspólne i dobrze zdefiniowane interfejsy. Funkcje zdefiniowane w niniejszym dokumencie obejmują wykrywanie, zarządzanie urządzeniami i strukturę ramową zdarzeń. Dodatkowe usługi dedykowane są określone w odrębnych dokumentach.
Interfejsy do zarządzania i sterowania określone w niniejszym dokumencie są opisywane jako Usługi Web. Niniejszy dokument zawiera również pełny schemat XML i definicje z Języka Opisu Usług Web (WDSL).
W celu przedstawienia pełnej międzyoperacyjności plug-and-play, niniejszy dokument określa procedury wykrywania urządzenia. Mechanizmy wykrywania urządzenia są oparte w niniejszym dokumencie na specyfikacji WS-Discovery z rozszerzeniami.
Niniejszy dokument w żadnym zakresie nie ogranicza producenta w dodaniu innego protokołu albo w rozszerzeniu protokołu tu zdefiniowanego a zasady dotyczące tego, jak to osiągnąć, są również zawarte w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 194,30  PLN Z VAT: 238,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60839-11-31:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-31: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Podstawowy protokół międzyoperacyjności oparty na usługach Web
Data publikacji 04-07-2017
Liczba stron 206
Grupa cenowa XD
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 60839-11-31:2017 [IDT], IEC 60839-11-31:2016 [IDT]
ICS 13.320