PN-EN ISO 22155:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22155:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie lotnych węglowodorów aromatycznych, lotnych węglowodorów halogenowanych oraz wybranych eterów z zastosowaniem chromatografii gazowej -- Metoda statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano sposób ilościowego oznaczania w glebie lotnych węglowodorów aromatycznych, węglowodorów halogenowanych oraz wybranych eterów alifatycznych, z zastosowaniem chromatografii gazowej, metodą statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej.
ISO 22155:2011 ma zastosowanie do wszystkich gleb.
Granica oznaczalności zależy od sposobu wykrywania i od stopnia czystości metanolu stosowanego do ekstrakcji próbki gleby.
W przypadku warunków podanych w ISO 22155:2011 stosuje się następujące granice oznaczalności (w przeliczeniu na suchą masę gleby):
Gdy stosuje się chromatografię gazową z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID), typowa granica oznaczalności wynosi
0,2 mg/kg dla lotnych węglowodorów aromatycznych oraz
0,5 mg/kg dla eterów alifatycznych, takich jak eter metylo-tert-butylowy (MTBE) oraz eter metylo-tert-amylowy (TAME);
Gdy stosuje się chromatografię gazową z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD), typowa granica oznaczalności wynosi
od 0,01 mg/kg do 0,2 mg/kg dla lotnych węglowodorów halogenowanych.
Niższe granice oznaczalności można uzyskać, stosując spektrometrię mas (MS) z wykrywaniem wybranych jonów

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22155:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie lotnych węglowodorów aromatycznych, lotnych węglowodorów halogenowanych oraz wybranych eterów z zastosowaniem chromatografii gazowej -- Metoda statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej
Data publikacji 26-07-2013
Data wycofania 05-07-2016
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 22155:2013 [IDT], ISO 22155:2011 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 22155:2009 - wersja polska
ICS 13.080.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22155:2016-07 - wersja angielska