PN-EN 15195:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie opóźnienia zapłonu i pochodnej liczby cetanowej (DCN) paliw ze średnich destylatów przez ich spalanie w komorze o stałej objętości

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę badania ilościowego oznaczania opóźnienia zapłonu paliw ze średnich destylatów, przeznaczonych do stosowania w silnikach z zapłonem samoczynnym. Metoda wykorzystuje komorę spalania o stałej objętości, skonstruowaną do pracy przy zapłonie samoczynnym z zastosowaniem bezpośredniego wtrysku paliwa do sprężonego powietrza, kontrolowanego określoną wielkością uzyskiwanego ciśnienia i temperatury. Do obliczania pochodnej liczby cetanowej (DCN), na podstawie pomiarów opóźnienia zapłonu, podano równanie.
Niniejszy dokument obejmuje zakres opóźnienia zapłonu od 2,58 ms do 6,34 ms (76,8 DCN do 33,9 DCN). Analizator spalania może wykonywać pomiary w zakresie krótszego, jak i dłuższego opóźnienia zapłonu, ale w takich zakresach pomiarowych jego precyzja nie jest określona.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do olejów napędowych, łącznie z tymi, które zawierają estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do 30 % (V/V). Niniejsza metoda ma zastosowanie także do paliw ze średnich destylatów pochodzenia nienaftowego, paliw pochodzących z piasków roponośnych, mieszanin paliw zawierających biopaliwa, olejów napędowych zawierających dodatki polepszające liczbę cetanową i olejów napędowych niskosiarkowych. Ponadto metoda badawcza ma zastosowanie do parafinowego oleju napędowego z syntezy lub hydrorafinacji, zawierającego do 7 % ułamka objętościowego estru metylowego kwasu tłuszczowego (FAME) [1]. Jednakże ostrzega się użytkowników stosujących niniejszą normę, zwłaszcza do niekonwencjonalnych paliw destylatowych, że związek między pochodną liczby cetanowej a zachowaniem podczas spalania w rzeczywistych silnikach nie został jeszcze w pełni poznany.
Metodę badania stosuje się również do ilościowego oznaczania charakterystyki zapłonu FAME, zwłaszcza do opóźnienia zapłonu. Jednak analiza dostępnych danych, dotyczących korelacji z EN ISO 5165, nie jest jednoznaczna. Zatem oznaczanie pochodnej liczby cetanowej dla paliwa FAME, znanego również jako B100, nie zostało uwzględnione przy ustalaniu precyzji przedstawionej w Rozdziale 12.
UWAGA Dla celów niniejszego dokumentu oznaczenia „% (V/V)“ oraz „% (m/m)“ są stosowane, odpowiednio, do wyrażania ułamka objętościowego i ułamka masowego.

OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszego dokumentu może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszym dokumencie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jego stosowania. Użytkownik niniejszego dokumentu jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem dokumentu, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15195:2023-05 - wersja angielska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie opóźnienia zapłonu i pochodnej liczby cetanowej (DCN) paliw ze średnich destylatów przez ich spalanie w komorze o stałej objętości
Data publikacji 11-05-2023
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 15195:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15195:2014-12 - wersja polska, PN-EN 15195:2014-12 - wersja angielska
ICS 75.160.20