PN-EN 15698-2:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Sieci ciepłownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Wykonane fabrycznie zespoły kształtek i armatury ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań fabrycznie wykonanych izolowanych cieplnie dwururowych zespołów kształtek do wodnych sieci ciepłowniczych, zgodnych z EN 13941-1, składających się z dwóch stalowych kształtek i/lub armatury, izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej i jednej osłony z polietylenu.
Zespół rurowy może również zawierać następujące dodatkowe elementy: przewody pomiarowe, pierścienie dystansowe i bariery dyfuzyjne.
Niniejszy dokument dotyczy następujących zespołów:
- kształtek: łuki, trójniki, zwężki i punkty stałe;
- armatury.
Niniejszy dokument dotyczy zespołów kształtek i armatury o minimalnym ciśnieniu projektowym 1,6 MPa (nadciśnienie).

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15698-2:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Wykonane fabrycznie zespoły kształtek i armatury ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu
Data publikacji 27-01-2020
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 15698-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15698-2:2015-11 - wersja angielska, PN-EN 15698-2:2015-11 - wersja niemiecka
ICS 23.040.10, 23.040.07