PN-A-82014:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Mięso bez kości do produkcji przetworów z mięsa rozdrobnionego

Zakres

Podano klasyfikację, w zależności od gatunku zwierząt z których zostało uzyskane mięso. Określono wymagania ogólne dla surowca oraz wymagania ogólne i szczegółowe dla mięsa bez kości. Podano sposób pobierania próbek, metody badań i opis badań. Ustalono sposób pakowania, znakowania oraz warunki przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82014:1997 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Mięso bez kości do produkcji przetworów z mięsa rozdrobnionego
Data publikacji 11-02-1997
Data wycofania 06-07-2018
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.10