PN-A-82120:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Mięso zwierząt rzeźnych -- Transport

Zakres

Ustalono 3 rodzaje środków transportu (w zależności od sposobu zapewnienia wymaganej temperatury przewozu mięsa). Podano wymagania ogólne i sanitarno - higieniczne dotyczące środków transportu. Podano temperatury, w jakich powinny być przewożone poszczególne rodzaje mięsa

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82120:1994 - wersja polska
Tytuł Mięso zwierząt rzeźnych -- Transport
Data publikacji 18-11-1994
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.10