PN-EN 13915:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli -- Definicje, wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono właściwości i wymagania prefabrykowanych paneli wykonanych z okładzin w postaci płyt gipsowo-kartonowych zgodnych z EN 520 oraz kartonowego rdzenia typu „plaster pszczeli”, przeznaczonych do stosowania jako lekkie przegrody, okładziny i obudowy do powszechnego stosowania w budownictwie.
W niniejsza normie opisano następujące właściwości użytkowe: reakcję na ogień, przepuszczalność pary wodnej, wytrzymałość na zginanie (obciążenie niszczące) i opór cieplny, które należy mierzyć zgodnie z odpowiednimi europejskimi metodami badań.
Niniejsza norma dotyczy jedynie prefabrykowanych paneli montowanych w taki sposób, że rdzeń kartonowy jest niewidoczny.
Do systemów zmontowanych z prefabrykowanych paneli, wykonanych z okładzin w postaci płyt gipsowo-kartonowych oraz kartonowego rdzenia typu „plaster pszczeli”, odnoszą się następujące cechy użytkowe: wytrzymałość na ścinanie, odporność ogniowa, izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, dźwiękochłonność i przepuszczalność powietrza, które należy mierzyć zgodnie z odpowiednimi europejskimi metodami badań. Jeśli jest to wymagane, badania należy przeprowadzić na zmontowanych systemach, odpowiadających warunkom docelowego zastosowania.
W niniejszym dokumencie opisano również dodatkowe właściwości techniczne, mające istotne znaczenie dla zastosowania oraz odbioru wyrobu przez przemysł budowlany.
Umożliwia to ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13915:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli -- Definicje, wymagania i metody badań
Data publikacji 08-08-2017
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
Wprowadza EN 13915:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13915:2009 - wersja polska
ICS 91.100.10