PN-HD 60364-5-534:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-534:2012 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami

Zakres

Podano wymagania dotyczące doboru i montażu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacjach obiektów budowlanych w celu ograniczania przepięć przejściowych pochodzenia atmosferycznego, przenoszonych przez sieć zasilającą i przepięć generowanych przez urządzenia wewnątrz instalacji

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-5-534:2009 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami
Data publikacji 02-04-2009
Data wycofania 23-05-2012
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-534:2008 [IDT], IEC 60364-5-53:2001/AMD1:2002 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 60364-5-534:2003 - wersja polska
ICS 29.120.99, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-534:2012 - wersja polska