PN-IEC 60364-5-534:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-534:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Urządzenia do ochrony przed przepięciami

Zakres

Podano wymagania dotyczące doboru i montażu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacjach obiektów budowlanych w celu ograniczania przepięć przejściowych pochodzenia atmosferycznego, przenoszonych przez sieć zasilającą i przepięć generowanych przez urządzenia wewnątrz instalacji

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60364-5-534:2003 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Urządzenia do ochrony przed przepięciami
Data publikacji 20-11-2003
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-5-534:1997 [IDT]
ICS 29.120.99, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-534:2009 - wersja angielska