PN-EN 13445-5:2006/A2:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13445-5:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania

Zakres

Podano bardziej precyzyjną definicję ciśnienia stosowanego w badaniu szczelności i określono dodatkowe wymagania dotyczące uzyskiwania porównywalnego poziomu bezpieczeństwa w przypadku ograniczenia testu ciśnieniowego z powodu słabych komponentów

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13445-5:2006/A2:2006 - wersja polska
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania
Data publikacji 25-08-2006
Data wycofania 29-10-2009
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-5:2002/A2:2005 [IDT]
ICS 23.020.30
Zastąpiona przez PN-EN 13445-5:2009 - wersja angielska