PN-E-04700:1998/Az1:2000 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

Zakres

Usunięto punkt 4.3.3 dotyczący stosowania wskaźników absorpcji do oceny stanu izolacji transformatorów

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04700:1998/Az1:2000 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych
Data publikacji 14-06-2000
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
ICS 29.020