PN-B-03040:1980 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny -- Obliczenia i projektowanie

Zakres

Określono dynamiczne właściwości podłoża gruntowego. Podano zasady wyznaczania obciążeń dynamicznych maszyny. Ustalono zasady wyznaczania dopuszczalnych amplitud drgań. Określono fundamenty pod maszyny posadowione na podłożu gruntowym. Omówiono wymagania dotyczące ustawiania maszyn na stropach budynków przemysłowych i na wolno stojących pomostach

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03040:1980 - wersja polska
Tytuł Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny -- Obliczenia i projektowanie
Data publikacji 27-06-1980
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Zastępuje PN-B-03040:1967 - wersja polska
ICS 93.020
Zastąpiona przez PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska