PN-HD 60364-5-51:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-51:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne

Zakres

Podano warunki wyposażenia instalacji i jej montażu, które powinny przyczynić się do stosowania właściwych środków ochrony przeciwporażeniowej, odpowiednich do przeznaczenia instalacji, wymagań wynikających z przewidywanych wpływów zewnętrznych

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-5-51:2006 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 15-07-2006
Data wycofania 16-12-2009
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-51:2006 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-5-51:2000 - wersja polska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-51:2009 - wersja angielska