PN-IEC 60364-5-51:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-51:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne

Zakres

Podano warunki wyposażenia instalacji i jej montażu, które powinny przyczynić się do stosowania właściwych środków ochrony przeciwporażeniowej, odpowiednich do przeznaczenia instalacji, wymagań wynikających z przewidywanych wpływów zewnętrznych. Każda część wyposażenia instalacji powinna być dobrana i zainstalowana zgodnie z odpowiednimi postanowieniami innych arkuszy

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-5-51:2000 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 16-02-2000
Data wycofania 01-09-2008
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-5-51:1997 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-51:1993 - wersja polska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-51:2006 - wersja angielska