PN-N-03031:1977 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 3951:1997 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Statystyczna kontrola jakości -- Kontrola odbiorcza według oceny liczbowej właściwości o rozkładzie normalnym -- Plany badania

Zakres

Norma dotyczy odbiorczej statystycznej kontroli jakości według liczbowej oceny właściwości o rozkładzie normalnym. Opisuje jednostopniowe plany badania. Wyszczególniono: znane i nieznane odchylenie średnie; ograniczenie jednostronne i dwustronne; metody numeryczne i graficzne. Podano zasady wyboru i stosowania planu badania. Zamieszczono tablice planów badania dla kontroli normalnej, obostrzonej i ulgowej, charakterystyki planów badania oraz momogramy.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-03031:1977 - wersja polska
Tytuł Statystyczna kontrola jakości -- Kontrola odbiorcza według oceny liczbowej właściwości o rozkładzie normalnym -- Plany badania
Data publikacji 06-01-1977
Data wycofania 30-11-1998
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Zastępuje PN-N-03034:1961 - wersja polska, PN-N-03035:1959 - wersja polska, PN-N-03032:1960 - wersja polska, PN-N-03033:1960 - wersja polska, PN-N-03031:1959 - wersja polska
ICS 03.120.30
Zastąpiona przez PN-ISO 3951:1997 - wersja polska