PN-EN ISO 407:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Małe butle do gazów do celów medycznych -- Przyłącza jarzmowo-kołkowe

Zakres

Opisano przyłącza wylotowe jarzmowo-kołkowe zaworu, przeznaczone do celów medycznych, do maksymalnego ciśnienia 200 bar w temperaturze 15 stopni C. Ten typ przyłączy jest typowym dla małych butli do gazów (5 l lub poniżej). W niektórych przypadkach może być stosowany do większych butli. Określono wymiary podstawowe i wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych przyłączy jarzmowo-kołkowych oraz wymiary i rozmieszczenie otworów i kołków przyłączy wylotowych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 407:2005 - wersja angielska
Tytuł Małe butle do gazów do celów medycznych -- Przyłącza jarzmowo-kołkowe
Data publikacji 15-04-2005
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 407:2004 [IDT]
ICS 11.040.10