PN-R-74109:1997 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ziarno zbóż -- Jęczmień

Zakres

Podano definicje zanieczyszczeń. Określono wymagania ogólne, zdrowotne, organoleptyczne i fizykochemiczne dla jęczmienia browarnego i zwyczajnego. Wprowadzono trzy klasy jakości dla jęczmienia browarnego. Podano pobieranie próbek i metody badań. W załączniku A wyszczególniono normy i dokumenty zawierające metody badań metali szkodliwych dla zdrowia. W załączniku B podano bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-74109:1997 - wersja polska
Tytuł Ziarno zbóż -- Jęczmień
Data publikacji 24-12-1997
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 67.060