PN-R-74102:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ziarno zbóż -- Żyto

Zakres

Określono minimalne wymagania jakościowe dotyczące ziarna żyta, będącego przedmiotem obrotu handlowego. Podano definicję zanieczyszczeń, wskazano metodę pobierania próbek i metody badań poszczególnych wyróżników jakościowych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-74102:1996 - wersja polska
Tytuł Ziarno zbóż -- Żyto
Data publikacji 19-09-1996
Data wycofania 19-09-2022
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 67.060
Elementy dodatkowe PN-R-74102:1996/Az1:1999P