PN-EN 16136:2015-03 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie zawartości manganu oraz żelaza w benzynie bezołowiowej -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono opartą na optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES) metodę oznaczania zawartości manganu w zakresie stężeń od około 0,5 mg/l do około 7,5 mg/l oraz żelaza od około 1,4 mg/l do około 6,0 mg/l w benzynie bezołowiowej zawierającej do 3,7 % (m/m) tlenu.

OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej normie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

UWAGA 1 Mangan jako MMT oraz żelazo jako ferrocen są dodawane do benzyny w celu polepszenia jej właściwości przeciwstukowych.

UWAGA 2 Roztwory MMT w benzynie są nietrwałe podczas ekspozycji na światło. Jeżeli przed analizą próbki benzyny są narażone na działanie światła, można się spodziewać niskich i zmiennych wyników.

Zawartość żelaza i manganu większą niż, odpowiednio, 6,0 mg/l i 7,5 mg/l można oznaczać po wcześniejszym rozcieńczeniu próbki odpowiednim rozpuszczalnikiem. Jednak dla takiej procedury nie wyznaczono precyzji. W CEN prowadzone są dalsze prace dotyczące paliwa etanolowego (E85) do pojazdów samochodowych.

UWAGA 3 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej wyrażenia „% (m/m)” i „% (V/V)” oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy (µ) oraz ułamek objętościowy (φ).

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16136:2015-03 - wersja polska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie zawartości manganu oraz żelaza w benzynie bezołowiowej -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)
Data publikacji 30-11-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 16136:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16136:2012 - wersja polska
ICS 75.160.20