PN-EN 16576:2014-12 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie manganu i żelaza w oleju napędowym -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania manganu i żelaza, obu w zakresie od około 0,5 mg/l do około 7,0 mg/l, w oleju napędowym, z uwzględnieniem paliw zawierających do około 10 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), metodą optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES).
OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej normy może wiązać się z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz z wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Celem niniejszej Normy Europejskiej nie jest odniesienie się do wszystkich problemów bezpieczeństwa związanych z jej stosowaniem. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów, związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia, oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.
UWAGA 1 Zawartość manganu i żelaza można mierzyć w zakresie powyżej 7 mg/l po wcześniejszym rozcieńczeniu próbki odpowiednim rozpuszczalnikiem, jednak dla takiej procedury nie wyznaczono precyzji.
UWAGA 2 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej symbol „% (V/V)” jest używany do wyrażenia ułamka objętościowego (φ) materiału.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16576:2014-12 - wersja polska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie manganu i żelaza w oleju napędowym -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)
Data publikacji 07-02-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 16576:2014 [IDT]
ICS 75.160.20