PN-EN 13451-11:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań den ruchomych i pomostów przesuwnych

Zakres

W niniejszej części EN 13451 określono wymagania bezpieczeństwa dla den ruchomych i pomostów przesuwnych w uzupełnieniu do ogólnych wymagań bezpieczeństwa według EN 13451-1 i zaleca się czytanie jej razem z niniejszą częścią.
Wymagania zawarte w niniejszej części EN 13451 mają pierwszeństwo nad wymaganiami podanymi w EN 13451-1.
Niniejsza część EN 13451 dotyczy den ruchomych i pomostów przesuwnych do stosowania na basenach klasyfikowanych zgodnie z ustaleniami w EN 15288-1 i EN 15288-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13451-11:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie basenów pływackich -- Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań den ruchomych i pomostów przesuwnych
Data publikacji 06-05-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 13451-11:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13451-11:2005 - wersja polska
ICS 97.220.10