PN-EN 1276:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1276:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)

Zakres

Określono metodę badania i minimalne wymagania dotyczące działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać, kiedy są rozcieńczone wodą twardą lub - w przypadku produktów gotowych do użytku - wodą. Produkty można badać tylko w stężeniu 80 % lub niższym, jako że pewne rozcieńczenie jest zawsze wytwarzane przez dodanie organizmów testowych i substancji obciążającej. Zastosowano do produktów stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej z wyjątkiem obszarów i sytuacji, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych oraz z wyłączeniem produktów stosowanych na żywych tkankach, oprócz tych przeznaczonych do higieny rąk w wyżej wymienionych obszarach

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1276:2010/AC:2010E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1276:2010 - wersja angielska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
Data publikacji 15-03-2010
Data wycofania 06-12-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 1276:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1276:2000 - wersja polska, PN-EN 1276:2000/Ap1:2001 - wersja polska
ICS 71.100.35
Zastąpiona przez PN-EN 1276:2019-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1276:2010/AC:2010E